Những ưu việt trong phương pháp Giáo dục tai IQ SChool


Tại tiểu học quốc tế IQ, các em sẽ được tiếp cận với những tinh hoa giáo dục của Việt Nam và Quốc tế. Điều này được thể hiện trong sự kết hợp khoa học giữa chương trình giáo dục tiêu chuẩn Quốc Tế và chương trình công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

6a 1337567810

Công nghệ giáo dục có thể diễn đạt bằng công thức: A --> a. Và “A” là thành tựu của nền văn minh hiện đại như khoa học, nghệ thuật, lối sống và “a” thuộc nhân cách trẻ em, còn “-->” là quy trình công nghệ. Như vậy  CNGD là công nghệ biến nội dung “A” của nền văn minh hiện đại ở bên ngoài trẻ em thành cái “a” trong mỗi học sinh. Kết quả thực tế là trẻ em ngay từ ở lớp 1 đã vừa có năng lực thực tiễn, có năng lực tư duy phân tích. Điều này khác biệt hoàn toàn về chất so với những học sinh học theo lối bắt chước, ghi nhớ. 

img 5776

Tôn trọng cuộc sống thật của trẻ con là cái sâu sắc nhất và nên làm với trẻ con. Học tập tại IQschool trẻ không chỉ được tôn trọng, trẻ còn được giáo dục để hướng đến phát triển tư chất của từng em. Cách suy nghĩ và quan hệ trong cuộc sống của trẻ cũng được thay đổi từ những hoạt động này.

IMG 9490[1]
Tiểu học là cấp học quan trọng nhất. Học sinh trở thành trung tâm trong hoạt động của nhà trường. Các em được tôn trọng thật sự như các công dân nhỏ tuổi. Các em được dẫn dắt để tự đi trên con đường dẫn đến kiến thức, nghĩa là các em có thể tự đào tạo, tự giáo dục ra chính mình, sao cho các em có thể học mà như đang chơi, chơi mà không nhận biết rằng mình đang học, để với các em “ IQschool luôn là nơi an toàn - ấm áp – yêu thương”.
 


Chia sẻ tin này

 
Quay lại đầu


Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
VIDEOS