BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG MẦM NON IQ 2020-2021

BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG MẦM NON IQ 2020-2021

Trường được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường giáo dục chất lượng cao của thành phố và khu vực lân cận, đáp ứng kịp thời những ước muốn của các bậc cha mẹ, luôn mong cho con em mình được nuôi dưỡng, chăm sóc và học tập trong môi trường tốt nhất, có chất lượng, đảm bảo uy tín về Giáo dục mầm non và tiếng Anh cho trẻ em.

BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ 2020-2021

BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG TIỂU HỌC IQ 2020-2021

Hệ thống giáo dục Liên cấp Quốc tế IQ bắt đầu hoạt động cấp Tiểu học khối lớp 1 năm học 2015 – 2016. Với triết lý coi trẻ em là trung tâm của giáo dục, IQSchool đã và đang cung cấp một nền tảng giáo dục toàn diện, chất lượng cao với chi phí hợp lý dành cho các gia đình Việt

BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG MẦM NON IQ 2020-2021

BIỂU PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH TRƯỜNG MẦM NON IQ 2020-2021

Trường được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường giáo dục chất lượng cao của thành phố và khu vực lân cận, đáp ứng kịp thời những ước muốn của các bậc cha mẹ, luôn mong cho con em mình được nuôi dưỡng, chăm sóc và học tập trong môi trường tốt nhất, có chất lượng, đảm bảo uy tín về Giáo dục mầm non và tiếng Anh cho trẻ em.

VIDEOS