Giáo Dục Sớm Là Gì?

Giáo Dục Sớm Là Gì?

 16:08 09/03/2015

Giáo dục sớm (GDS) là phương thức giáo dục áp dụng đối với trẻ từ trong bào thai đến 6 tuổi nhằm phát huy những tố chất tốt đẹp, lấy tố chất xây dựng nên tính cách, từ đó làm cơ sở cho sự phát triển con người sau này.

1
VIDEOS