IQ SCHOOL - MÔ HÌNH GIÁO DỤC TỪ SỚM

http://iqschool.vn


Câu hỏi chung

Câu hỏi chung

 

  • Xe đưa đón có ở những quận huyện nào.
  • Các chuyến xe đưa đón sẽ phù hợp với yêu cầu của phụ huynh.

  • Số lượng học sinh tối đa ở mỗi lớp là bao nhiêu
  • Số lượng học sinh tối đa ở mỗi lớp là 30 cháu. Tuy nhiên trong những năm học đầu tiên, chúng tôi sẽ giới hạn mỗi lớp không quá 25 cháu.

  •  Nhà trường giữ liên lạc với phụ huynh bằng cách nào
  • Nhà trường coi phụ huynh là những đối tác trong việc học tập của con cái và sẽ giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh. Những phương thức liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh bao gồm: bản tin hàng tuần, trang facebook của trường, web trường, sổ liên lạc, những buổi gặp gỡ giao lưu giữa nhà trường và gia đình.