Những điểm khác biệt chỉ có tại IQ

Những điểm khác biệt chỉ có tại IQ

 15:18 26/05/2015

Là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam có sự tư vấn trực tiếp từ Bố, Mẹ GS Ngô Bảo Châu là: GS Ngô Huy Cẩn và PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền về định hướng giáo dục.

1
VIDEOS