IQ SCHOOL - MÔ HÌNH GIÁO DỤC TỪ SỚM

http://iqschool.vn


Lợi ích của Song ngữ

Trong xã hội mà tiến trình toàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, rõ ràng người sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ dàng hơn, và thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ưu điểm của việc sử dụng song ngữ không đơn thuần chỉ là giao tiếp được với nhiều người hơn. Sử dụng song ngữ, hóa ra, tạo nên ảnh hưởng sâu sắc trên não và giúp bạn trở nên thông minh hơn.Những lợi ích của việc sử dụng song ngữ có thể tóm tắt như sau:

1.  Tăng cường khả năng xử lý não bộ – điều này có nghĩa là người đó có thể làm nhiều việc hơn cùng một lúc và làm chúng với tốc độ nhanh hơn. Nó cũng có nghĩa là tư duy linh hoạt hơn và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.

2.  Kiểm soát việc xử lý thông tin tốt hơn – người sử dụng hai ngôn ngữ có thể sàng lọc giữa thông tin cần thiết và thông tin không cần thiết một cách dễ dàng hơn. Nghĩa là họ tập trung tốt hơn, tư duy tốt hơn và đưa ra quyết định chuẩn xác hơn.

3.  Cải thiện trí nhớ – cho phép con người nhớ khối lượng thông tin lớn hơn, điều này giúp con người mở rộng hiểu biết của mình.

4.  Tăng cường tính linh hoạt của não bộ – điều này cho phép con người hiểu thông tin theo nhiều phương diện khác nhau và nhận thức thế giới theo nhiều chiều hướng khác nhau.

5.  Tư duy ngôn ngữ tốt hơn – điều này giúp con người nhạy cảm hơn về ngôn ngữ trong giao tiếp

6.  Cải thiện suy giảm trí nhớ  – khoa học chứng minh rằng sử dụng song ngữ làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ từ 2-4 năm.

Những lợi ích nêu trên được trích từ cuốn ‘Excellence in Bilingual Education’ (Sự ưu tú của giáo dục song ngữ) của tác giả Peeter Mehisto. Cuốn sách này (mã 978-1-107-61828-2) được phát hành bởi Nhà Xuất bản Đại học Cambridge.

IMG 9565[1]

Tìm hiểu thêm về ‘Song ngữ’

Lợi ích của Song ngữ

•  “The Bilingual Advantage” (Lợi ích của việc biết song ngữ) (Thời báo New York)

•  “Why Bilinguals are Smarter” ( Tại sao những người sử dụng song ngữ lại thông minh hơn?) (Thời báo New York)

Nghiên cứu về song ngữ

•  Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research (Nuôi dạy trẻ em sử dụng song ngữ: Những mối lo lắng chung của phụ huynh và Nghiên cứu hiện nay)

•  Raising Children Bilingually (Nuôi dạy trẻ em bằng hai ngôn ngữ) (Tổng quan nghiên cứu của trung tâm Ngôn ngữ Ứng dụng)

•  Learning Languages ‘Boosts Brain’ (Học ngôn ngữ giúp phát triển não)

•  Bilingualism Helps Delay Onset of Dementia (Song ngữ làm chậm quá trình mất trí nhớ)

•  Cognitive Benefits of Bilingualism (Song ngữ đem lại lợi ích về nhận thức)