IQ SCHOOL - MÔ HÌNH GIÁO DỤC TỪ SỚM

http://iqschool.vn


Hệ thống Camera trực tuyến IQ School Hà Đông

Hệ Thống Trường Liên Cấp Quốc Tế IQ đã trải qua chặng đường gần 8 năm xậy dựng và phát triển, định hướng theo Tiêu chuẩn Quốc tế. Những thành công và những điểm nổi bật hôm nay là những tâm huyết xây dựng của ban Lãnh đạo cùng đội ngũ Giáo viên - nhân viên yêu nghề với phương châm " ĐẾN VỚI IQ SCHOOL LÀ ĐẾN VỚI TRÍ TUỆ VÀ YÊU THƯƠNG".
Hệ thống Camera trực tuyến IQ School Hà Đông

Thông tin hệ thống camera IQ School Hà Đông,  Mọi thông tin hỗ trợ camera:

- Gửi thông tin camera lớp bé theo học(gồm username & password) kèm theo tài liệu.
- Quý phụ huynh gọi điện gặp lễ tân để lấy thông tin Username & Password theo số điện thoại 04.33554762 , 04.66869194
- Nhân viên IT hỗ trợ ( Mr.Huy: 0337079259 ), Hỗ trợ cài đặt trên máy tính qua Teamviewer hoặc UltraViewer

 

 

1. HỆ THỐNG CAMERA TẦNG 1 - KHỐI PANDA &  TẦNG 3 - KHỐI DUMBO

1.1. XEM CAMERA TRÊN MÁY TÍNH

>> Tải phần mềm SmartPSS bản chuẩn cho Máy tính

>> Hướng dẫn xem camera trên máy tính

>> Hướng dẫn xem camera trên điện thoại

 

1.2 XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI

- Điện thoại IPhone và Ipad dùng hệ điều hành IOS thì quý phụ huynh vào App Store tải phần mềm IDMSS và cài đặt.
- Điện thoại Sam Sung, OPPo, Sony,... dùng hệ điều hành Android thì quý phụ huynh vào CH Play tải ứng dụng GDMSS và cài đặt.

- Mỗi camera sẽ  có 3 Username đăng nhập, Quý phụ huynh chọn 1 trong 3 Username để kết nối camera.

 

IP Address hệ thống Camera Tầng 1 = 123.16.32.118

Sảnh PanDa Tầng 1

Username: phonganpd, phonganpd1

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22372

PanDa 1
4 - 5 tuổi

Username:  panda1, panda1a

panda1b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22374

PanDa 2
4 - 5 tuổi

Username: panda2, panda2a, panda2b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22382

PanDa 3 
4 - 5 tuổi

Username:  panda3, panda3a

panda3b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22387

Panda 4
4 - 5 tuổi

Username: panda4, panda4a

panda4b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22385

Panda 5
4 - 5 tuổi

Username: panda5, panda5a

panda5b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22396

Panda 6
4 - 5 tuổi

Username: panda6, panda6a, panda6b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22386

PanDa 8
4 - 5 tuổi

Username:  panda8, panda8a, panda8b

IP Address = 123.16.32.118
Port = 22375

 

PP 3
4 - 5 tuổi

Username: pp3, pp3a

pp3b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22390

DumBo 1
5 - 6 tuổi

Username: dumbo1, dumbo1a,dumbo1b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22379

Dumbo 2

5 - 6 tuổi

Username: dumbo2, dumbo2a, dumbo2b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22392

DumBo 3
5 - 6 tuổi

Username: dumbo3, dumbo3a, dumbo3b

IP Address = 123.16.32.118

Port: 22378

DumBo 4

5 - 6 tuổi

Username: dumbo4,dumbo4a

dumbo4b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22391

 

Panda 9

5 - 6 tuổi

Username: panda9,panda9a

panda9b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22395

PP6 
5 - 6 tuổi

Username: pp6, pp6a, pp6b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22393

PP 4
5 - 6 tuổi

Username: pp4, pp4a,pp4b

IP Address = 123.16.32.118
Port = 22384

PP 5 
5 - 6 tuổi

Username: pp5, pp5a, pp5b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22397

 PP2 OLD
5 - 6 tuổi

Username: dumbo5, pp2, pp2a, pp2b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22398

P. Tiếng Anh DumBo
5 - 6 tuổi

Username: tienganhdb, tienganhdb1, tienganhdb2

IP Address = 123.16.32.118
Port = 22383

 

PP1 OLD
5 - 6 tuổi

Username: dumbo8, pp1, pp1a, pp1b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22394

PP8 OLD
5 - 6 tuổi

Username: pp8, pp8a, pp8b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22388

 

 

 

Phòng ăn tầng hầm Camera1
5 - 9 tuổi: Khố Tiểu hoc

Username: phonganb1, phonganb1a, phonganb1b

IP Address = 123.16.32.118
Port = 22373

Phòng ăn tầng hầm Camera2

3 - 6 tuổi: Khối Dumbo

Username: phonganb2, phonganb2a, phonganb2b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22376

 

Phòng ăn tầng hầm Camera3

3 - 5 tuổi: Khối Panda

Username: phonganb3, phonganb3a, phonganb3b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22377

 

 

 

2. HỆ THỐNG CAMERA TẦNG 2 - KHỐI KITTY, DONALD, BAMBI

 

2.1 XEM TRÊN MÁY TÍNH

>> Hướng dẫn xem camera trên may tính

>> Hướng dẫn xem camera trên điện thoại

 

2.2 XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI
- Điện thoại IPhone và Ipad dùng hệ điều hành IOS thì quý phụ huynh vào App Store tải phần mềm IDMSS và cài đặt.
- Điện thoại Sam Sung, OPPo, Sony,... dùng hệ điều hành Android thì quý phụ huynh vào CH Play tải ứng dụng GDMSS và cài đặt.

- Mỗi camera sẽ  có 3 Username đăng nhập, Quý phụ huynh chọn 1 trong 3 Username để kết nối camera.

- Mã SN dùng để cài đặt ứng dụng điện thoại theo chức năng P2P

 

 

IP Address hệ thống Camera Tầng 2 = 123.16.32.197

 

Camera Kitty
18 - 24 tháng tuổi 

Username: kitty, kitty1a, kitty1b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12384

Mã QR(SN): 2G00FBBPAK00319

Camera Donald 1
24 - 36 tháng tuổi

Username: donald1, donald1a, donald1b

IP Address = 123.16.32.197
Port = 12383

Mã QR(SN): 2G00FBBPAK00196 

Camera Donald 2
24 - 36 tháng tuổi

Username: donald2, donald2a, donald2b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12392

Mã QR(SN): 2G00FBBPAK00244

Camera Donald 3

24 - 36 tháng tuổi

Username: donald3, donald3a, donald3b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12397

Mã QR(SN): 2H032AEPAK00365

 

Camera Donald4
24 - 36 tháng tuổi

Username: donald4, donald4a, donald4b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12393

Mã SN: 

Camera Donald 5

24 - 36 tháng tuổi

Username: donald5, donald5a,donald5b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12388

Camera BamBi 1

3 - 4 tuổi

Username: bambi1, bambi1a, bambi1b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12382

Mã QR(SN): 2G00FBBPAK00156

Camera BamBi 2
3 - 4 tuổi

Username: bambi2, bambi2a, bambi2b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12385

Mã SN:

Camera BamBi 3
3 - 4 tuổi

Usernamebambi3, bambi3a, bambi3b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12390

Mã SN: 

Camera BamBi 4
3 - 4 tuổi

Username: bambi4, bambi4a, bambi4b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12394

Mã SN

Camera BamBi 5

3 - 4 tuổi

Usernamebambi5, bambi5a, bambi5b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12368

Mã SN

Camera BamBi 6

3 - 4 tuổi

Username: bambi6, bambi6a, bambi6b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12399

Mã SN

Camera BamBi 8
3 - 4 tuổi

Username: bambi8, bambi8a, bambi8b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12398

Mã SN

Camera Donald IQ5(OLD)

24 - 36 tháng tuổi

Username:donald5, donald5a,donald5b

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12386

 

Phòng ăn Kitty - Donald - BamBi

18 tháng - 6 tuổi

Username: phongant2, phongant2a, phongant2b

IP Address = 123.16.32.118

Port = 22389

Mã QR(SN): 2G00FBBPAK00206

Phòng Tiếng anh 1

18 tháng - 6 tuổi

Username: tienganh1, tienganh1a

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12391

Mã QR(SN)2G00FBBPAK00038

Phòng Tiếng anh 2

18 tháng - 6 tuổi

Username: tienganh2, tienganh2a

IP Address = 123.16.32.197

Port = 12367

Mã QR(SN):  2G00FBBPAK00306